Verbinding in de wijk
Woensdag 9 december was exemplarisch voor het eerste jaar Evita Lokaal. Een sfeervolle kerstmarkt met 200 wijkbewoners van 0- 95 jaar. Georganiseerd met wijkbewoners & lokale ondernemers en instellingen.

Er is op wijkniveau behoefte aan verbinden vanuit een positieve gedachte. Evita Lokaal, het huis van de wijk in Benoordenhout heeft haar doel (van jaar 1) bereikt en is een plek in de wijk geworden waar jong & oud naar toe komt, waar participeren en verbinden ontstaat en de netwerkgedachte centraal staat. Inmiddels draaien er diverse activiteiten/ cursussen, is er een gemeentelijk servicepunt voor vragen over zorg en welzijn, heeft een ondernemersnetwerkclub haar start gemaakt en kan men er terecht voor een goede kop koffie.  Het succes: luisteren naar de behoefte van de wijkbewoner, nadruk op prettig ouder worden, menging van jong & oud, het opgebouwde netwerk, een vaste coördinator die het vertrouwde gezicht is voor het lokaal en bevlogen vrijwilligers, die ambassadeurs zijn.

Een jaar geleden is het Lokaal op eigen kracht opgezet door Evita Zorg, thuiszorgorganisatie. Een schot in de roos. Evita Thuiszorg en Evita Lokaal is een voorbeeld van de verbinding van informele en formele zorg. Het is een tweede bedrijf er naast gebleken en kan alleen succesvol blijven door wijkeigenaarschap. Op 16 december zal Evita Lokaal als zorginnovatie door de gemeente Den Haag, worden gepresenteerd. Op 20 januari 2016 wordt Evita Lokaal erkent met de titel: “Buurthuis van de Toekomst”.