Caroline JurgensOp woensdag 10 november verzorgt GZ-neuropsycholoog dr. Caroline Jurgens een lezing over leefstijl en brein. Wat heeft het een met het ander te maken, wat zijn risicofactoren en welke invloed heeft u er zelf op?
Tijdens haar lezing zal Caroline uitgebreid ingaan op wat we precies verstaan onder een gezonde leefstijl, welke invloed het heeft op bijvoorbeeld aandoeningen als dementie en hart- en vaatziekten en waarom dat zo is. Ook andere risicofactoren komen aan de orde.
Maar vooral wordt ook ingegaan op wat mensen er zelf aan kunnen doen om een positieve invloed uit te oefenen op hun fysieke gezondheid en de conditie van hun brein. U ontvangt tips en uiteraard is er ruimte voor uw vragen.

Tijd: 10.00-12.00
Kosten: € 10,00 (graag pinnen!)
Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06