Vijftigste Buurthuis van de Toekomst geopend: Evita Lokaal
Woensdag 20 januari 2016 openden wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn) en Natalie Bommeljé (Evita Zorg) het 50e Buurthuis van de Toekomst: Evita Lokaal.

Het klassieke buurthuis, gebouwd op de welzijnsbeginselen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, heeft in Den Haag de afgelopen jaren plaatsgemaakt voor ‘het Buurthuis van de Toekomst’. In een Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Zo kan bijvoorbeeld de sportkantine van de voetbalclub op de momenten dat er niet getraind of gesport wordt gebruikt worden andere activiteiten. De sportkantine wordt zo een plek waar mensen ook overdag samenkomen voor een praatje, voor een cursus of leuke activiteit, van senioren bingo tot zwangerschapsyoga of huiswerkbegeleiding.

Wethouder Klein: “In april 2012 hebben we het eerste Buurthuis van de Toekomst geopend en ik ben dan ook bijzonder verheugd dat we nu vier jaar later deze mijlpaal kunnen vieren. Bij het Buurthuis van de Toekomst draait het niet alleen om efficiënt gebruik van bestaand vastgoed maar ook om het verbinden van organisaties met een verschillende achtergrond. De samenwerking van bijvoorbeeld sportclubs met wijkverenigingen en bedrijven leidt tot een bruisende wijk”.

Het Buurthuis van de Toekomst sluit aan bij de ontwikkeling dat bewoners zelf actief meedoen in hun wijk. Veel Hagenaars zetten zich in voor familie en buren, of ze zijn actief als vrijwilliger. Mensen zijn meer betrokken bij elkaar en hebben meer voor elkaar over. Inmiddels volgen ook andere gemeenten het succesvolle voorbeeld uit Den Haag. Onder meer Groningen, Rotterdam en Bergen op Zoom hebben interesse getoond in het concept van het Buurthuis van de Toekomst.

50e Buurthuis van de Toekomst: Evita Lokaal Ruim één jaar geleden opende Evita Lokaal haar deuren. Evita Lokaal is een initiatief van de Haagse thuiszorgorganisatie Evita Zorg. Met Evita Lokaal wil Evita Zorg buurtbewoners een plek in de wijk bieden van waaruit een sociaal netwerk ontstaat.

Inmiddels is Evita Lokaal een vertrouwde ontmoetingsplek in de wijk. Jong en oud, iedereen is welkom in Evita Lokaal voor een goede kop koffie, leuke activiteiten of het lenen van diverse hulpmiddelen. Ook is er een Servicepunt (WMO) gevestigd en zijn er mooie samenwerkingen met andere organisaties en ondernemers. Buurtbewoners kunnen er o.a. deelnemen aan aquarelleren, bridge, iPad-les en een maandelijks aanschuifdiner. Het succes: luisteren naar de behoefte van de wijkbewoner, nadruk op prettig ouder worden, menging van jong & oud, het opgebouwde netwerk, een vaste coördinator die het vertrouwde gezicht is voor het lokaal en bevlogen vrijwilligers, die ambassadeurs zijn.

Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg: “De zorg verandert ingrijpend, daarom is het juist nú belangrijk om ouderen en mantelzorgers te ondersteunen en een ruimte als deze beschikbaar te stellen. Je kunt hier onder de mensen zijn, informatie opdoen over zorg en ondersteuning en nieuwe energie krijgen om langer thuis te blijven wonen. Wij hopen dat wijkbewoners zelf het initiatief zullen nemen om hier activiteiten te laten plaatsvinden, die wij kunnen faciliteren.”